• 0 KHÁNH LINH VẬT TƯ Y TẾ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH LINH LÀ NHÀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG. CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG NỖ LỰC MANG ĐẾN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ Y TẾ CHẤT LƯỢNG, UY TÍN NHẤT....
  • 1 VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH LINH CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Giới thiệu

1. Chiết khấu mua hàng định kỳ:

 ·   Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý khách hàng sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho khách hàng.

  ·   Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý khách hàng sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

·   Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác.

2. Chính sách giá:

·    Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý khách hàng trên thị trường.

3. Hợp đồng nguyên tắc và công nợ: Được thực hiện theo thỏa thuận của Công ty và Quý khách hàng