• 0 KHÁNH LINH VẬT TƯ Y TẾ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH LINH LÀ NHÀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG. CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG NỖ LỰC MANG ĐẾN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ Y TẾ CHẤT LƯỢNG, UY TÍN NHẤT....
  • 1 VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH LINH CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Băng bột bó thạch cao

http://khanhlinhmedical.com/timthumb.php?src=/hinh-anh/images/010.JPG&h=1912&w=2520&zc=2&q=100000

Giá bán:

Bảo hành:

Phí vận chuyển:

Liên hệ

0

Tên: - Băng bó bột 7.5cm x 2.7m (240cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 7.5cm x 4.6m (144cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 10cm x 2.7m (120cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 10cm x 4.6m (72cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 12.5cm x 2.7m (120cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 12.5cm x 4.6m (72cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 15cm x 2.7m (120cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 15cm x 4.6m (72cuộn/1kiện)

        - Băng bó bột 20cm x 2.7m (60cuộn/1 kiện)

        - Băng bó bột 20cm x 4.6m (36cuộn/1kiện)

Nhãn hiệu: KLC

Hãng (nước) sản xuất: Anji Wande/Trung Quốc

Giá: Liên hệ, VAT 5%

sản phẩm cùng loại